Barok zegarki

Barok


Barok to epoka literacka i kulturowa występujące w Europie bezpośrednio po renesansie. Dzieli się ona na trzy etapy – wczesny barok, od lat osiemdziesiątych XVI w. po lata dwudzieste wieku XVII, w którym następowało kształtowanie się początków literatury tego okresu, rysowały się nowe nurty i gdy literatura polska znalazła się najbliżej, jeżeli chodzi o skojarzenie, przy współczesnej Europie; barok dojrzały, czyli lata dwudzieste XVII w. do lat osiemdziesiątych – czas, w którym ośrodki kontrreformacji przystąpiły do realizacji przemian kultury w duchu ściśle potrydenckim, co jednak ciężko zauważyć na całokształcie życia literackiego; oraz barok późny, od lat osiemdziesiątych XVII wieku do lat trzydziestych wieku XVIII. Wtedy pogłębia się kryzys kultury i następują rygory prawomyślności wobec środowisk twórczych. W tym okresie odnajdujemy dzieła wartościowe, ale jest to równocześnie czas największego dystansu i zapóźnienia literatury polskiej wobec Europy.